Input voor jou

Onze oplossingen

Input For You maakt voor succesvolle ondernemingen een overstap mogelijk van werken met papier naar een gedigitaliseerde papierloze omgeving.

Wij helpen ondernemingen om de kosten van werken met papier te reduceren en verhogen de efficiency in de verwerking van hun inkomende documentenstroom.

Input For You

Sectoren

Automotive

Moeilijkheden bij het verwerken van boetes (vergelijken van kenteken met bestuurders- en politiegegevens), afhandelen van klachten van klanten enz...

Meer lezen

Financiën & Verzekeringen

Te veel interacties bij het vastleggen van gegevens bij het afhandelen van verzekeringsclaims, problemen bij het vastleggen van ongestructureerde en handgeschreven documenten enz.

Meer lezen

Overheid

Toenemende personeelskosten door papierverwerking, geldverlies door onbestelde en onbetaalde facturen enz....

Meer lezen

Gezondheidszorg

Toenemende personeelskosten door papierverwerking, risico op verlies van medische archieven enz.

Meer lezen

Industrie & diensten

Moeilijkheden met het afhandelen van klachten van klanten, toenemende personeelskosten om inkomende facturen te beheren, enz.

Meer lezen

Detailhandel

Moeilijkheden met het afhandelen van klachten van klanten, toenemende personeelskosten om inkomende facturen te beheren, enz.

Meer lezen

Sociale sector

Uitbesteding van documentverwerkingsdiensten, geautomatiseerde workflows enz.

Meer lezen

Nutsbedrijven

Moeilijkheden bij het verwerken van contracten, klantenbrieven en tegenopnames, te veel interacties bij het vastleggen van gegevens bij het verwerken van handgeschreven documenten enz...

Meer lezen

Input voor uw oplossing voor

Mailroom Outsourcing

Vandaag de dag wordt digitalisering essentieel. Toch besteden werknemers veel tijd aan de distributie en verwerking van papieren documenten en wordt dit een duur, arbeidsintensief en foutgevoelig proces.

Hoe kunt u 30 tot 80% besparen op uw kosten voor de verwerking van inkomende post?

Uw inkomende papieren post wordt omgeleid naar een postbus en dagelijks opgehaald door Input For You. De post wordt gesorteerd en gedigitaliseerd, kan als vertrouwelijk worden behandeld of fysiek worden geretourneerd. Met state-of-the-art machine en deep learning wordt elk inkomend document automatisch herkend en toegewezen aan uw persoonlijke digitale postbus. Vele soorten documenten kunnen worden verwerkt. 

Inkomende documenten kunnen worden geïntegreerd met automatiseringssystemen voor workflows, waardoor end-to-end documentverwerking mogelijk wordt. Bovendien kunnen ongestructureerde metadata uit elk document worden gehaald en op gestructureerde wijze in uw bedrijfsapplicaties worden geïntegreerd.

Enkele voorbeelden:

  • Algemene post: uploads op papier, per e-mail en mobiele telefoon
  • Facturen
  • Contracten & vorderingen
  • Medische en patiëntendossiers
  • Dagelijkse postretouren
  • SEPA-documenten
  • Marketingonderzoeken

Input voor uw oplossing voor

Factuurautomatisering

Factuurautomatisering is het proces van het stroomlijnen en automatiseren van het opstellen, goedkeuren, verwerken en betalen van facturen met behulp van digitale hulpmiddelen.

Deze technologie kan bedrijven helpen tijd te besparen, kosten te verlagen, de nauwkeurigheid te verbeteren en de productiviteit te verhogen door handmatige processen te elimineren en de kans op menselijke fouten te verkleinen.

Factuurregelgegevens kunnen automatisch worden vastgelegd en de factuur kan worden gevalideerd met orders en leveringsbonnen (three-way matching).

De voordelen van factuurautomatisering zijn grotere nauwkeurigheid en efficiëntie, kortere verwerkingstijden, meer zichtbaarheid en controle, en een beter beheer van de cashflow.

Met behulp van factuurautomatisering kunnen bedrijven ook de kans op fouten en geschillen verkleinen, wat leidt tot snellere betalingen en betere relaties met leveranciers en klanten.

Al met al is factuurautomatisering een belangrijk instrument voor bedrijven die hun financiële processen willen stroomlijnen en hun resultaat willen verbeteren.

Met deze technologie kunnen bedrijven hun administratieve lasten verlichten, hun financiële verslaglegging verbeteren en middelen vrijmaken voor meer strategische activiteiten.

Input voor uw oplossing voor

Digitale archivering

Papieren archieven vergen veel opslagruimte, dure menselijke handelingen en het duurt lang om documenten terug te vinden.

Bovendien zijn ze uiterst gevoelig voor vocht en temperatuurschommelingen, waardoor materialen kunnen uitzetten en inkrimpen, wat bijdraagt tot hun voortdurende verslechtering.

Door de papieren archieven te digitaliseren, kunnen wij een ROI garanderen na 3 jaar voor actieve en 8 jaar voor passieve archieven.

Het digitaliseren van een papieren archief biedt voordelen zoals verbeterde toegankelijkheid, betere doorzoekbaarheid, verhoogde beveiliging, ruimte- en kostenbesparing, eenvoudige back-up en disaster recovery, samenwerking en delen, en behoud en conservering van waardevolle documenten.

Input voor uw oplossing voor

Automatisering van verzekeringsclaims en -acceptatie

Automatisering van verzekeringsclaims en -acceptatie verwijst naar het gebruik van technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, om de efficiëntie van de verwerking van verzekeringsclaims en acceptatie te stroomlijnen en te verbeteren.

Schadeautomatisering omvat het gebruik van AI en algoritmen voor machinaal leren om verzekeringsclaims snel en nauwkeurig te verwerken, waardoor de behoefte aan handmatige interventie wordt verminderd en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.

Bij underwriting automation daarentegen worden AI en machine learning algoritmes gebruikt om nieuwe polissen geautomatiseerd te verwerken. Bij ziektekostenverzekeringen moeten medische rapporten echter vaak handmatig worden gecorrigeerd vanwege handgeschreven rapporten. Dankzij de dubbele invoermethode van IFY kan een nauwkeurigheid van 99,5% van de metadata-herkenning worden gegarandeerd.

In het algemeen kan het gebruik van verzekeringsclaims en verzekeringstechnische automatisering verzekeraars helpen de kosten te verlagen, de efficiëntie te verbeteren en een betere klantenservice te bieden door de tijd die nodig is om claims te verwerken en premies vast te stellen te verkorten.

Input voor uw oplossing voor

Verwerking van medische documenten

De verwerking van medische documenten omvat de extractie van nuttige informatie uit medische documenten zoals patiëntendossiers, medische voorgeschiedenis, laboratoriumrapporten en recepten. Het proces kan handmatig worden uitgevoerd, maar dat is tijdrovend en foutgevoelig. Daarom wenden veel zorgverleners zich tot geautomatiseerde systemen om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.

Wij gebruiken verschillende technieken bij de verwerking van medische documenten, waaronder optische tekenherkenning (OCR), natuurlijke taalverwerking (NLP) en machinaal leren. Bij OCR worden gescande documenten omgezet in machinaal leesbare tekst, die vervolgens door NLP-algoritmen kan worden geanalyseerd om er nuttige informatie uit te halen. NLP-technieken omvatten de analyse van tekst in natuurlijke taal om relevante informatie te identificeren, zoals demografische gegevens, diagnoses en behandelingen van patiënten. Algoritmen voor machinaal leren kunnen worden getraind om automatisch informatie uit medische documenten te classificeren en te extraheren, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie worden verbeterd.

De verwerking van medische documenten heeft veel potentiële voordelen, zoals het verbeteren van de nauwkeurigheid van diagnoses, het verkorten van de tijd die nodig is om beslissingen over behandelingen te nemen en het verhogen van de efficiëntie van zorgverleners. Het heeft ook het potentieel om de kosten in verband met gezondheidszorg te verlagen door administratieve processen te stroomlijnen en de noodzaak van handmatige gegevensinvoer en documentverwerking te verminderen.

Input voor uw oplossing voor

Boetes & deurwaarder documentafhandeling

Geautomatiseerde processen voor boetes en deurwaarders omvatten doorgaans het gebruik van technologie voor het beheer van boetes en aanverwante processen, zoals de tenuitvoerlegging van boetes met behulp van deurwaarders. Dit kan helpen om veel van de taken in verband met het beheer van boetes te stroomlijnen en te automatiseren, waardoor het proces efficiënter wordt en minder vatbaar is voor fouten.

In het algemeen kunnen geautomatiseerde processen voor de afhandeling van boetes en deurwaarders helpen om het proces voor de tenuitvoerlegging van boetes te stroomlijnen en te optimaliseren, waardoor de administratieve lasten worden verminderd en de efficiëntie wordt verbeterd.

Wij herkennen automatisch het kenteken, de details van de overtreding en de verstrekker van de boete. Bij tussenkomst van de deurwaarder kunnen we irrelevante informatie automatisch anonimiseren, zodat de terugvordering sneller en gemakkelijker verloopt.

Input voor uw oplossing voor

Contract- en orderverwerking

Contracten & orders verwerken is vaak een traag proces met een grote kans op fouten. Input For You is één van de weinigen op de markt die garandeert dat al uw contracten & orders, hoe divers ook, worden verwerkt met een nauwkeurigheid hoger dan 99,50 % en de kosten voor orderverwerking worden verminderd met minimaal 60%.

De aard van handmatige gegevensinvoer is de grootste bron van fouten. Om het foutenpercentage en de behandeltijd te verminderen, gebruiken wij een combinatie van AI, manuele en optische karakterherkenningstechnieken. Zelfs heterogene handgeschreven metadata worden perfect vastgelegd. Dankzij onze algoritmen voor actief leren kunnen we sneller en met minder gegevens nauwkeurige modellen voor documentverwerking bouwen. Bedrijfsregels kunnen worden geïntegreerd zodat gegevens kunnen worden verrijkt en gevalideerd. De algoritmen leren van de context en zijn flexibel voor veranderingen in het invoerformaat, omdat ze tekst en lay-out interpreteren en niet alleen onthouden. Deze zelflerende modellen verbeteren mettertijd door uitzonderingsvalidatie. Omdat wij uitzonderingsvalidatie uitvoeren, garanderen wij 99,5% "zorgeloze" nauwkeurige gegevens die u helpen de klanttevredenheid en de motivatie van uw medewerkers te verbeteren.

Input voor uw oplossing voor

HR Documentbeheer

Gedigitaliseerde HR-dossiers zijn overal en altijd gemakkelijk toegankelijk en opvraagbaar, zodat HR-medewerkers informatie snel kunnen vinden en opvragen. Dit elimineert de behoefte aan fysieke opslagruimte en vermindert de tijd en moeite die nodig zijn om fysieke dossiers te doorzoeken.

Gedigitaliseerde HR-bestanden kunnen worden opgeslagen in veilige elektronische systemen met wachtwoordbeveiliging en versleuteling, zodat gevoelige werknemersinformatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Dit vermindert het risico van gegevensinbreuken en zorgt ervoor dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Door HR-dossiers te digitaliseren, zijn er geen fysieke opslagruimte, afdrukken en papieren benodigdheden meer nodig, wat leidt tot kostenbesparingen in verband met opslag, afdrukken en onderhoud. Het vermindert ook het risico van verlies of beschadiging van fysieke bestanden, wat kostbare gevolgen kan hebben.

Gedigitaliseerde HR-dossiers kunnen gemakkelijk worden gedeeld door HR-personeel of ander geautoriseerd personeel, waardoor samenwerking wordt vergemakkelijkt en de noodzaak van fysieke dossieroverdracht afneemt. Dit zorgt voor snellere besluitvorming en betere communicatie binnen de HR-afdeling en in de hele organisatie.

Het digitaliseren van HR-dossiers draagt bij aan de naleving van wettelijke voorschriften, zoals wetten op het bijhouden van gegevens. Informatie kan gemakkelijk worden teruggevonden tijdens audits of juridische procedures en vermindert het risico van boetes wegens niet-naleving.

Het digitaliseren van HR-dossiers vermindert de behoefte aan papieren documentatie, wat leidt tot minder papierafval en minder impact op het milieu. Het sluit aan bij duurzaamheidsinitiatieven en bevordert milieuvriendelijke praktijken.